سەرنووچە:

ل دهوکێ ماموستایەکێ بۆ دەما ٢٨ سالان ل قوتابخانەیەکێ وانە گوتینە و لێ نها د زیندانێ دایە و دەریێ قوتابخانەیا وی بێ بەرهەڤبوونا وی هاتە ڤەکرن.


1/16/2021 7:09:46 PM