سەرنووچە:

بهایێ زێری د بازاڕێن هەرێما کوردستانێ دا

فۆتۆ: 
2020-07-30

1149 جار خوێندراوەتەوە

ئەڤرۆ بھایێ یەک ئونسا زێڕی د بازارێن جیھانێ دا ب ھزار و ٩٦١ دۆلارانە و بھایێ یەک گرامێ ژی پێکدھێت ژ ٦٣ دۆلار  ٥٣ سەنتایە.

ھەر لگۆری بۆرسەیا جیھانی، ئەڤرۆ بھایێ یەک کیلۆگراما زێڕی ب ٦٣ ھزار ٥٣ دۆلارانە.

ھەڤدەم لگۆری بھایێ بۆرسەیا جیھانی، بھایێ زێڕی د بازاڕێن ھەرێمێ دا ب ڤی ئاواییە:

بھایێ مسقالەک زێڕێ عەیار ١٨ ب ٢٩٤ ھزار دینارانە.

بھایێ مسقالەک زێڕێ عەیار ٢١ ب ٣٣٩ ھزار دینارانە.

بھایێ مسقالەک زێڕێ عەیار ٢٤ ب ٣٧٧ ھزار دینارانە.

 

ئەڤرۆ بھایێ یەک ئونسا زێڕی د بازارێن جیھانێ دا ب ھزار و 961 دۆلارانە و بھایێ یەک گرامێ ژی پێکدھێت ژ 63 دۆلار  53 سەنتایە.

ھەر لگۆری بۆرسەیا جیھانی، ئەڤرۆ بھایێ یەک کیلۆگراما زێڕی ب 63 ھزار 53 دۆلارانە.

ھەڤدەم لگۆری بھایێ بۆرسەیا جیھانی، بھایێ زێڕی د بازاڕێن ھەرێمێ دا ب ڤی ئاواییە:

بھایێ مسقالەک زێڕێ عەیار ١٨ ب 294 ھزار دینارانە.

بھایێ مسقالەک زێڕێ عەیار ٢١ ب 339 ھزار دینارانە.

بھایێ مسقالەک زێڕێ عەیار ٢٤ ب 377 ھزار دینارانە.
 
ئەڤرۆ بھایێ یەک ئونسا زێڕی د بازارێن جیھانێ دا ب ھزار و 961 دۆلارانە و بھایێ یەک گرامێ ژی پێکدھێت ژ 63 دۆلار  53 سەنتایە.

ھەر لگۆری بۆرسەیا جیھانی، ئەڤرۆ بھایێ یەک کیلۆگراما زێڕی ب 63 ھزار 53 دۆلارانە.

ھەڤدەم لگۆری بھایێ بۆرسەیا جیھانی، بھایێ زێڕی د بازاڕێن ھەرێمێ دا ب ڤی ئاواییە:

بھایێ مسقالەک زێڕێ عەیار ١٨ ب 294 ھزار دینارانە.

بھایێ مسقالەک زێڕێ عەیار ٢١ ب 339 ھزار دینارانە.

بھایێ مسقالەک زێڕێ عەیار ٢٤ ب 377 ھزار دینارانە.